Ny teknik kräver ny kunskap

Bra elmiljö är något alla berörs av. Liksom vår vanliga miljö förorenas utsätts även den elektriska miljön för föroreningar. Ny teknik ger nya elektriska föroreningar som måste åtgärdas med ny kunskap.
Etablerad kunskap blir snabbt föråldrad, elmiljöfrågor är ofta komplexa och kräver kunskap inom olika teknikområden.

För att behandla frågorna på bästa och billigaste sätt krävs en god samverkan mellan olika kompetenser.
Att mäta är att veta vilken kunskap som krävs nu och i framtiden för att vår elmiljö ska bli den bäst tänkbara.

 

Gå vidare i menyerna

 

gem
Rencke El och Mätteknik, Hyacintgatan 2, 653 45 Karlstad. Tel 070-453 01 01
Organisationsnummer: SE610921711401                    Innehar F-skatt