Lär känna din elmiljö genom elmiljökontroll

Vid en elmiljökontroll får våra kunder information och rådgivning om den egna elmiljön och dess omgivning.

En elmiljökontroll innefattar:

  • Spektrumanalys, för att fastställa styrka och koncentration på sk elektromagnetiska fält. FM-sändare, TV, GSM-basstationer, 2G, 3G, 4G, trådlösa nätverk etc.
  • Mätning av magnetfält och elektriska fält
  • Visuell inspektion för att detektera störkällor.
  • Mätning av läckström för att klargöra vagabonderande ström.
  • Gammastrålning - Radioaktiv strålning
  • Sammanställning av mätresultat samt protokoll med åtgärdsförslag.
  • Support till hantverkare vid behov.

gem
Rencke El och Mätteknik, Hyacintgatan 2, 653 45 Karlstad. Tel 070-453 01 01
Organisationsnummer: SE610921711401                    Innehar F-skatt