I äldre hus har ledningsdragningen i väggarna ofta utförts i pansarrör (OPG-rör). Rätt kopplat skärmas elfälten mot jord och magnetfälten är inte speciellt höga. Men vid en felkoppling kan det medföra en spänningssättning av pansarröret och därmed en kapacitiv spänningssättning av de väggar den är förlagd i. Vill det sej illa kan ett sådant fel bli oupptäckt under lång tid och alstra magnetfält som i sin tur inducerar ström i husets metalldelar som diskbänk, spis, kyl, frys mm. Detta kan märkas av genom att den som bor i huset får en elstöt från ex spisen eller diskbänken trots att den är rätt kopplad av behörig elinstallatör.

Det finns även en typ av allvarlig felkoppling där ledaren för returström kopplas samman med skyddsjord i en punkt belägen mellan central och en serie skyddsjordade föremål. Här kan strömmen enkelt ta en genväg genom de skyddsjordade föremålen för att gå in i vattenledningssystemet. Dessa sk vagabonderande strömmar kan bli kraftiga och ge upphov till ett magnetfält som omfattar hela bostaden.

Det har förekommit att hemmafixare har använt skyddsjord som returledare (nolla) när inget annat funnits att tillgå. Det innebär inte bara ren livsfara när det gäller spänningssättning av skyddsjordade föremål, felkopplingen kan även alstra ett magnetfält av en sådan kraft att det måste anses som direkt hälsovådligt. Vid en sådan koppling är det bara mer eller mindre lyckliga omständigheter och tur som avgör hur det kommer att sluta.

I elcentraler utan jordfelsbrytare kan nollskenans fästskruvar glappa och orsaka övergångsresistans i nolledaren. Då letar sej returströmmen enklare väg och kommer att kunna gå via jord och alstra magnetfält.

gem
Rencke El och Mätteknik, Hyacintgatan 2, 653 45 Karlstad. Tel 070-453 01 01
Organisationsnummer: SE610921711401                    Innehar F-skatt