Beviskrav

Man hör ofta uttryck som "det finns inga bevis", "inga vetenskapliga belägg finns" eller "mer forskning behövs". 
Ända sedan Alessandro Volta i slutet av 1700-talet beskrev symptom på grund av sina experiment har forskning bedrivits i varierande omfattning. I över 200 år har det forskats på hur elektriska och magnetiska fält påverkar människor och djur. 
Det finns många studier, forskningsrapporter, publikationer mm i ämnet. Problemet är att resultaten inte serveras på guldfat, den som är intresserad måste själv söka informationen. Myndigheter, massmedier och näringsliv har valt att inte rapportera från de studier som visar hälsorisker då det kan innebära problem för industrin.

Sök informationen på egen hand

Den som vill ha en god inblick i det forskningmaterial som finns att tillgå kan börja på

 Emf-portal En webbplats som sammanställer och sammanfattar forskning från hela världen om hur kroppen påverkas av elektricitet. Här finns över 28 000 vetenskapliga studier sammanfattade, det finns sökfunktioner att använda för specifika studier.

Strålskyddstiftelsen finns information om oberoende forskning på främst EMF

gem
Rencke El och Mätteknik, Hyacintgatan 2, 653 45 Karlstad. Tel 070-453 01 01
Organisationsnummer: SE610921711401                    Innehar F-skatt