Det är trots allt inte säkert att de tips och råd som framförts kommer att rätta till de problem som kan ha orsakats av magnetfälten. Det finns dock några råd som kan vara värt att ta upp här.

Infraljud och lågfrekvent buller

Allt ljud under 20 Hz kallas för infraljud, det är ljud är av en så låg frekvens att det inte går att höra. Forskning har visat att vissa infraljud kan vi må dåligt av och vissa gör att vi blir trötta.

Övriga råd

  • Är du helt säker på att dina problem kommer från exponering för magnetfält? Har du provat alla råd som du kan genomföra själv i hemmet? Då kanske det handlar om att ditt immunförsvar är så svagt att det inte klarar av att reparera kroppen hur du än gör för att undvika fälten. 

    En koständring till "stenålderskost" kan kanske rätta till problemet. En levande vegetarisk kost tillför kroppen näring som ser till att immunförsvaret får de bästa förutsättningarna att motverka svagheter.

  • Prova att avstå från light-produkter, aspartam har i forskning visat sej ge symptom som liknar strålskador från elsystem.
  • Har du amalgamfyllningar i tänderna kan det vara en ide att låta sanera dessa. Kvicksilver är en mycket god elektrisk ledare och en del tandläkare kan bekräfta att det är vanligt med induktionsfenomen i tänderna. Se till att saneringen utförs på ett bra sätt då misslyckade amalgamsaneringar kan ge ännu värre problem.

  • Undvik salt och sur mat. Uttalat salt mat har en lägre resistivitet mot elektriska strömmar, det betyder att om en kropp vistas i ett magnetfält kommer ström att lättre kunna induceras och utgöra skada.

gem
Rencke El och Mätteknik, Hyacintgatan 2, 653 45 Karlstad. Tel 070-453 01 01
Organisationsnummer: SE610921711401                    Innehar F-skatt