Magnetiska och elektriska fält är idag ett problem i många sovrum. Hus byggda efter 1958 har plaströr (VP-rör) i väggarna som inte ger skydd för elektriska fält. 

I sovrum bör man inte ha elektriska fält, tyvärr är det vanligt att man där utsätter sej för onödigt hög elektrisk bestrålning.

Utbredningen av olinjära belastningar orsakar övertoner och spikar på nätet.
Magnetiska fält varierar ofta under dygnet, elektriska fält är oftast konstanta, även nattetid då man tror att det mesta är avstängt.

Testa själv, bryt strömmen. 
En effektiv metod att kolla om man är påverkad av elektrisk bestrålning är att bryta strömmen under natten i en period av ett par veckor. Då får man en indikation på om det finns påverkan av elektriska och/eller magnetiska fält. 

Att bryta nattetid betyder att man kan bryta hela bostaden i centralen eller i mätarskåpet, kyl/frys brukar klara sej över natten om den inte trafikeras för hårt.
Ett annat alternativ är att bryta helt under några dygn, men då bör man låta känsliga grupper som kyl/frys, larm, värmesystem mm stå på. Då finns dock en risk att dessa grupper ger elektriska fält i sovrummet.

 

gem
Rencke El och Mätteknik, Hyacintgatan 2, 653 45 Karlstad. Tel 070-453 01 01
Organisationsnummer: SE610921711401                    Innehar F-skatt