Med mätverktyg som finns att tillgå kan det konstateras att de finns runt om oss, hela tiden, ända sedan födseln, under hela livet vare sej vi vill eller inte. Dom märks inte, syns inte, luktar inte. Dom är tidvis starka, ibland mindre men dom finns alltid där, vi omges av dom under hela vårt liv. Dom penetrerar oss rakt igenom kroppen, ruskar om allt som kommer i deras väg. Men vi märker inget av dom förrän dom försätter oss i något tillstånd vi inte kunde förutse. I flera generationer har dom funnits bland oss, ända sedan starten i tidigt 1900-tal.

El- och magnetfält alstras av alla typer av elutrustning. Allt som har en stickpropp eller någon typ av galvaniskt anslutning till elnätet alstrar enligt lagen om växelverkan ett fält av magnetism. Men inte bara nätanslutna apparater alstrar magnetfält. Batteridriven kommunikationsutrustning kan alstra höga fält. I äldre bensindrivna bilar alstras magnetfält genom tändstift, fördelare och generator.
Deras styrka, intensitet och inverkan på våra vävnader beror på hur varje enskild elkomponent är utförd och vad den är avsedd för. Några enstaka elartiklar har låga magnetfält men de flesta alstrar ett magnetfält av en sådan kraft att det bästa vore att hålla sej undan fälten helt.

Fälten blandar sej och interfererar med varandra och attackerar oss på nya sätt, påverkar kroppens funktioner på nya oförklarliga sätt.
Vem som kommer att drabbas, eller hur det kommer att ske, går inte att förutsäga då fälten inte avslöjar sej. Dom bara finns där, kraftfullare och mer förrädiska än någonsin tidigare.

Fälten avtar snabbt ju längre bort man vistas från elkällan, men eftersom magnetalstrande källor nu börjar finnas överallt i vår omedelbara närhet är kunskap och information det enda sättet att avslöja dom.
Det gamla folkhemmets traditionella elanläggning kompletteras med trådlös utrustning, datorer placeras ut på alltfler platser i hem och arbetsplatser, nya typer av elanslutna leksaker söker sej väg in i barnens värld. Listan på nytillkomna el- och elektronikapparater kan listas in i det oändliga samtidigt som läkare listar nya oförklarliga sjukdomar.
All elektrisk utrustning har kontrollkrav, dock inte när det gäller magnetfält. En teknisk revolution har startat där bostäder börjar bli mer eller mindre beroende av elnätet.

gem
Rencke El och Mätteknik, Hyacintgatan 2, 653 45 Karlstad. Tel 070-453 01 01
Organisationsnummer: SE610921711401                    Innehar F-skatt