Lär känna din elmiljö genom elmiljökontroll


Vid en elmiljökontroll får kunden information och rådgivning om den egna elmiljön och dess omgivning.

En elmiljökontroll innefattar:

 • Spektrumanalys, för att fastställa styrka och koncentration på radiofrekventa fält. FM-sändare, TV, GSM-basstationer, 2G, 3G, 4G, 5G, trådlösa nätverk etc.
 • Mätning av magnetfält och elektriska fält
 • Detektering av högfrekventa störkällor
 • Elkvaliteanalys på solpanelanläggningar
 • Mätning av läckström för att klargöra vagabonderande ström.
 • Gammastrålning - Radioaktiv strålning
 • Sammanställning av mätresultat samt protokoll med åtgärdsförslag.
 • Support till hantverkare vid behov.

 

För industrifastigheter tillkommer

 • Analys med oscilloskop av överlagrade transienter i vagabonderande magnetfält som stör annan utrustning
  (EMC-kompatibiltet)  Priser

  Privatkunder
  Området Värmland 8 000 SEK
  Längre sträckor 16 000 SEK

  Priserna gäller 1 st mätobjekt per kund. Om kunden har fler mätobjekt på andra platser tillkommer en mindre kostnad
  Priserna är inklusive moms


  Företag - Myndigheter
  Pris på begäran