Handikappanpassning


Att använda intelligenta elsystem för handikappanpassat boende är en bra ide då de flesta funktionerna redan finns implementerade i systemet.

Är det ett nybygge planeras alla funktioner innan byggstart. Byggföretaget gör nödvändiga anpassningar i samråd med oss elprojektörer.
I ett äldre boende med vanlig standardinstallation används trådlös teknik i kombination med en del kompletterande kabeldragning i befintliga infällda elrör. Beroende på vilka funktioner som ska ingå kan det även bli fråga om utvändigt montage av busskablar och elkablar. En bra lösning är elkanaler, som i rätt utförande är minst iögonfallande.

Är det ett nybygge planeras alla funktioner innan byggstart. Byggföretaget gör nödvändiga anpassningar i samråd med oss elprojektörer.
I ett äldre boende med vanlig standardinstallation används trådlös teknik i kombination med en del kompletterande kabeldragning i befintliga infällda elrör. Beroende på vilka funktioner som ska ingå kan det även bli fråga om utvändigt montage av busskablar och elkablar. En bra lösning är elkanaler, som i rätt utförande är minst iögonfallande.

Vid handikappanpassning kan följande funktioner komma ifråga:

 • Styrning och kontroll med rösten eller fjärrkontroll
 • Möjlighet till distansarbete eller distansutbildning från bostaden
 • Elektroniskt låssystem en kodad bricka istället för nyckel
 • Upplåsning av ytterdörr via rösten eller fingeravtryck
 • Varning om fönster eller dörrar står öppna eller just har öppnats
 • Automatisk öppning och stängning av fönster och dörrar
 • Reglering av temperaturer
 • Aktivera inbrottslarm som skalskydd när du är hemma. Fönster och dörrar larmas genom magnetkontakter men larmsensorer inomhus avaktiveras, du kan vistas inomhus medan det yttre av huset är larmat
 • En känselkropp installeras i sängen som vibrerar om brandlarmet löser ut på natten. 
  Används skalskydd vibrerar sängen om inbrottslarmet aktiveras.
 • Fukt, brand, inbrott, eller larm om jordfelsbrytarfrånslag skickas till egen mobiltelefon, till anhöriga eller till larmcentral
 • Ledljus nattetid för toalettbesök
 • Larmljus - lågt placerade längs golv - tänder upp ett kraftigt ljus vid brandlarm

Smart Design

gem
Rencke El och Mätteknik, Hyacintgatan 2, 653 45 Karlstad. Tel 070-453 01 01
Organisationsnummer: SE610921711401                    Innehar F-skatt