Projektering - Dokumentation

 
 
 
Dokumentation

För felavhjälpning, service, ändringar och eventuell framtida utökning är det viktigt med en dokumentation över hela elanläggningen.


Elprojektering

Elprojekteringen innefattar

  Installationsprojektering (Placering av elkomponenter och elcentral) 
•  Belysningsplanering (Hur belysningen ska styras)
•  Larmfunktioner - Säkerhetsfunktioner (Vilka säkerhetsfunktioner ska ingå)
•  CAD-arbeten - Dokumentation
•  Övervakning (Via Internet och/eller SMS)
•  Styrsystem (Komponentval)
•  Drift och underhålls dokumentation


Ekonomi

Vi går gemensamt med kund igenom anläggningen och sätter ekonomiska ramar. Detta styrarbetet genom hela pro­cessen, så att du som kund har kontroll överkostnaderna.

gem
Rencke El och Mätteknik, Hyacintgatan 2, 653 45 Karlstad. Tel 070-453 01 01
Organisationsnummer: SE610921711401                    Innehar F-skatt