Vad gör läkarna?

 Läkarna idag har ingen utbildning eller vidgående kunskap om strålskydd och riskbedömning.

Ett läkarbesök för en strålkänslig patient kan därför bli kännbart då det inte är ovanligt att man inte tar hänsyn under besöket, samt att vårdpersonal står oförstående.

gem
Rencke El och Mätteknik, Hyacintgatan 2, 653 45 Karlstad. Tel 070-453 01 01
Organisationsnummer: SE610921711401                    Innehar F-skatt