Minska exponeringen.

Se även Elmiljö

I hemmet

 • Undvik att stå vid spisen mer än nödvändigt, gäller speciellt gravida kvinnor.Tänk på att sk induktionshällar är betydligt mer högstrålande än den gamla typen med järnplattor.
 • Gå bort från microvågsugnen under tiden den arbetar. Prova gärna att använda gasolkök under några veckor för matlagning.
 • Håll ett avstånd på någon meter från kaffebryggare och brödrost. Använd inte elvispar och liknande köksutrustning mer än nödvändigt. Dra ur stickproppen när de inte används.
 • Använd dammsugare och symaskin under minst möjliga tid.
 • Vistas inte i närheten av tvättmaskiner och torktumlare när de är igång.
 • Värmer du huset med elradiatorer? Vistas inte i omedelbar närhet av dom, slå hellre av den radiator du måste sitta intill. Placera inte sängar invid fast monterade elradiatorer, framför allt inte i barnens rum.
 • Extra tillskottsvärme vintertid som ex värmefläkt ska helst undvikas, alternativt placeras på längst möjliga avstånd från uppehållsplats. Låt inte barn komma i närheten av dom.
 • Värmekabel i badrum. Slå gärna av slingan under den tid du vistas i badrummet.
 • Infravärmare bör undvikas då de kan prestera ett magnetfält så kraftigt att det bokstavligen kan få hjärnan att koka vid längre exponering. Barn ska inte exponeras.
 • Några vanliga elartiklar som visat sej alstra kraftiga magnetfält, och som används direkt invid kroppen, är exempelvis hårvårdsredskap som hårtorkar, hårfönare, rakapparater, massageutrustning, elektriska fotbad.
 • Torkhuvar och sollampor ska helst undvikas.
 • I sovrum ska elfiltar, elvärmare och små stereoapparater invid sängen undvikas.
 • Inga elektriska föremål i sängen eller på nattduksbordet, byt nätansluten klockradio mot en batteridriven.
 • Vattensäng kopplas ur när den används. 
 • Se till att sängar och bord där det går elsladdar inte innehåller metalldelar där kapacitiv laddning kan uppstå.
 • Se till att inte ha sladdhärvor under sängen. Om du tar ström från uttag under sängen ska det endast vara för läslampor, som då ska ha vanliga glödlampor som ljuskälla. Sitt aldrig med fötterna i en sladdhärva.
 • Tänd inte lysrörsarmaturer mer än vad som behövs.
  Lysrörsarmaturer och lågenergilampor har en inbyggd transformator som alstrar pulser och övertoner som utgör grund för högfrekventa magnetfält.
 • Använd vanliga glödlampor till mest möjliga belysning.
 • Installera inte 12 volt lågvolthalogenspotlights, den tillhörande transformatorn blir en högstrålande källa. Använd 230 volt.
 • Har du takmonterad strålningsvärme som uppvärmningskälla bör du låta mäta magnetfälten och kanske överväga andra värmekällor.
 • Använd inte dimmrar för belysning. Dimmern hackar sönder spänningen till pulser som kan ge högfrekventa magnetfält.
 • Se till att elsystemet är av jordat utförande och ordentligt anslutet till jord. 
 • Bor du närmare en kraftledning än 500 meter bör du fundera på byte av boende.
 • Undvik trådlösa larm. Larmutrustningen är högstrålande även när larmet är avstängt. Tekniken är jämförbar med DECT/GAP trådlösa telefoner. Använd trådbundet larm.
 • Undvik trådlösa termostater för styrning av värrme.
 • Trådlöst nätverk WLAN bör skiftas till trådbundet.
 • Undvik trådlös babyvakt som hela tiden sänder radiofrekvent strålning. Det görs för att ge räckviddskontroll, eller för bildöverföring. Det finns också babyvakter som bygger på DECT-teknik och strålar som en trådlös telefon. Använd istället batteridriven babyvakt med sladd.   

Finns det misstanke om konstant liggande magnetfält kan man försöka något av följande:

 • Flytta sängar och soffor från metalliska delar i rummet. Ställ dom intill väggar där det inte finns något på andra sidan som kan inverka. Ett annat sätt kan vara att ställa sängar och soffor mitt i rummet för att undvika elledningar i väggarna.
  Ett barn som har sin sängplats intill en vägg med en elradiator eller värmefläkt på andra sidan väggen utsätts för onödigt hög exponering.


På arbetsplatsen

 • Undvik utrymmen där det används trådlös kommunikation; WLAN, Bluetooth, mobiltelefoner, trådlösa innetelefoner (DECT), etc
 • Vistas inte onödigt länge intill kopierings och faxapparater.
 • Sitt aldrig med sladdhärvor under fötterna.
 • Om du sitter i ett kontorslandskap, se till att du inte är placerad bakom din kollegas dataskärm eller dator.
 • Försök att undvika elektriska värmefläktar. Använd fastighetens värmesystem på vintern och ventilationsaggregatet på sommartid för att reglera inomhusklimatet.
 • Sitt inte intill elradiatorer eller värmepaneler. Försök hålla längsta möjliga avstånd till dessa.
 • Använd inte mobiltelefon om du är gravid.
 • Om du känner symptom och är osäker om det beror på förhöjda magnetfält, låt mäta dom. Kontorsmiljöer uppvisar ofta konstant kraftiga magnetfält till följd av vagabonderande ström i kombination med andra elapparater.

 

Utomhus

 • Ta som regel att undvika uteplatser med infra- eller strålningsvärmare.
 • Gör shoppingrundan på kortast möjliga tid.
 • Ta en promenad på dagtid istället för på kvällen då gatubelysning, kablar under marken och metalliska föremål sveper in gator och torg i en smog av magnetfält.
 • Under vintern används ofta värmekablar i vägar och speciella platser, är det snö kan man se var dom värmt upp marken, undvik dessa om du har möjlighet.


Elektromagnetiska fält

De elektromagnetiska fälten - mobiltelefoni, TV-sändare samt all typ av trådlös kommunikation - kan innebära problem för känsliga personer. Problemen blir inte mindre av att våra myndigheter beslutat  bygga ut den digitala trådlösa tekniken, som visat sej vara skadligare än den analoga. Den digitala tekniken bygger på pulser som påverkar kroppen på ett mer aggressivt sätt, och sannolikt kommer utbyggnaden av denna teknik att leda till ökad ohälsa.  
Telecomföretagen får i allt större omfattning tillstånd att sätta upp sändare i stort sett överallt för att nå en fullkomlig täckning, och de som bor i närområdet av en sådan kan få problem. Symptomen är i stort sett de samma som de skador som utvecklas av förhöjda el och magnetfält. Om du har en GSM, 3G eller någon annan typ av sändare (basstation) för trådlös teknik i din omedelbara närhet där du bor bör du tänka på följande:

 • Att försöka skärma med folie, metallnät eller andra metalliska material kan vara en ide, då gäller det att det sker på ett proffessionellt sätt. En vägg eller ett tak av betong kan  ta bort upp till 90% av strålningen, men såvida det finns fönster i strålningsriktningen sker ingen dämpning i området runt fönstret.
 • Med närområde avses att sändaren är placerad upp till ca 1000 meter från din bostad, har du den inom synhåll är den sannolikt inom närområdet. Misstänker du att den orsakar dej skada har du antagligen inget annat val än att utföra en avskärmning eller byta boende, alternativt att tillfälligt byta boende till en mindre strålande miljö och hoppas att kroppen reparerar sej så pass att den klarar av ett fortsatt boende i sändarens närområde. 

Andra generella råd 

 • Om möjligt, använd det markbundna telefonnätet för telefoni.
 • Använd inte trådlösa telefoner sk DECT-telefoner. Basstationen till dessa sänder med pulsad bärfrekvens även när du inte talar.
 • Använd mobiltelefon med förstånd, helst med handsfree för att unvika direkt bestrålning mot huvudet.
 • Det är vanligt att hålla mobiltelefonen mot örat på ett sätt som gör att fingret blockerar antennen som är placerad i den övre delen av telefonen. Telefonen måste då sända med större effekt för att upprätthålla kommunikationslänken. 
 • Ge inte mobiltelefoner till barn innan det fyllt minst 16 år. Vid den åldern kan hjärnan betraktas som fullt utvecklad. Forskning har visat att barn som använder mobiltelefon kan drabbas av minnesstörningar och demens när de närmar sej 30-årsåldern. 
 • Om det finns möjlighet, stäng av mobiltelefonen när du inte använder den.
 • Använd trådbundet nätverk i hemmet istället för trådlöst.
 • Om du använder sk bluetooth-handsfree för mobiltelefonen bör du hålla den en bit ifrån dej eftersom det då upprättas två kommunikationslänkar som genomstrålar din kropp och huvud.


Högfrekventa störningar (Smutsig el)

De högfrekventa störningarna är oftast utifrån kommande störningar av olinjära belastningar, de uppträder som spikar på elnätet som kan ge biologisk påfrestning.

Det finns några sätt att dämpa HF-störningar:

 • Montera eget jordtag (TT-system) vilket från och med 2009 är tillåtet enligt nya bestämmelser från Elsäkerhetsverket. Eget jordtag är ett effektivt sätt att få en helt störningsfri jord. Montering av jordtag innebär ibland byte av elcentral.
  Kan inte jordtag utföras på grund av markförhållanden kan isolationstranformator användas.
 • Installera nätfilter för dämpning av symmetriska störningar (differential mode) samt i viss mån asymmetriska störningar (common mode)
 • Montera ferriter för komplett dämpning av asymmetriska störningar.
 • Installera nätfrånkopplare i främst sovrum för att bryta bort elektriska fält helt under natten.

Dessa åtgärder måste utföras av behörig elinstallatör

Elmiljökontroll
En elmiljökontroll ger information hur elmiljön ser ut och vad som går att åtgärda.