• Allmänna elinstallationer, service och felsökning i bostäder och mindre industrifastigheter

  • Elmiljöarbeten - Mätningar - Spektrumanalyser - Riskbedömning

  • EMC-arbeten

  • Elsanering